December 30, 2012

Chram Mari Magdaleny / Church of Mary Magdalene, Jerusalem18. 12. 2012
Je neuveritelne, ze po navsteve Karlovych Varu, naseho hlavniho mesta Prahy nebo dovolene v Egypte i v Jeruzaleme narazite na masy Rusu. Udelala jsem si mensi pruzkum proc tomu tak je a nepozapomenu vam predstait jednu z panoramickych ikon Jeruzalema. Rusky pravoslavny chram s typicky ruskymi zlacenymi cibulovymi kopulemi nechal postavit car Alexandr III. na pamatku matky, jejiz patronkou byla Mari Magdalena.

It is unbelievable that after a visit of Karlovy Vary, our capital city Prague or vacation in Egypt also in Jerusalem you're going to encounter masses of Russians. I did a bit of a research why this is happening and  I won't forget to show you one panoramic icon of Jerusalem. Russian orthodox church with typical Russian gilded onion domes has been built by Czar Alexander III. as the memory on his mother, whose patron was Mary Magdalena.

December 27, 2012

Bazilika Utrpeni / Church of Gethsemane, Jerusalem

15. 12. 2012
Dvanact kopuli kostela, postaveneho v roce 1924 za financni podpory mnoha zemi, dekoruji prevazne modrozelene mozaiky. Navstivte zahradu, ktera snad zazila Jezise.

Twelve dome decorate the church which has been built in 1924 with the financial support of many countries. Visit also the garden, it perhaps has even experienced Jesus.

December 25, 2012

Hrobka Panny Marie / the Tomb of Virgin Mary, Jerusalem

15.12.2012
Hrobka panny Marie se nachází v podzemní svatyni v Jošáfatově údolí a je jedním ze tří míst kde Panně Marii můžete být nejblíže v Jeruzalémě.

The Tomb of virgin Mary is located in a underground sanctuary in the Valley of Jehoshaphat and it is one of three places in Jerusalem where you can be the closest to Virgin Mary.

December 12, 2012

Kvadraturen, Oslo


Oslo vzniklo pred vice nez tisici lety v mistech, kde se dnes rozklada jeho vychodni vyspa. Mela jsem tu moznost navstivit hlavni mesto Norska a prilehle fjordy letos v rijnu. Mesto jehoz historicke jadro temer uplne lehlo popelem v roce 1624. Pod zastitou Kristiana IV. se mesto nove rozlehlo severne od pevnosti Akershus do ctvrti Kvadraturen (Ctyruhelnik) o kterou se s vami podelim :-)

Oslo was founded more than thousand years ago in the place of its eastern outpost. I had the opportunity to visit the capital of Norway and the surrounding fjords this October. Almost all burnt down in 1624 of the historical hearth. Under the reign of Christian IV. new town has been born north of the Akershus castle into the Kvadraturen quarter (Quadrangle). Which I would like to show you :-)

December 7, 2012

Wishlist 12/2012

Belair X 6-12 City Slicker


Tohle je jedina vec kterou bych si letos prala pod stromecek. Teda samozrejme jeste je tady prani zprovoznit tento blog do dokonalosti, ale tento fotak v soucasne dobe je pouze v rukou Jeziska :-)

This is the only thing I wish to find under the Christmas tree this year. Of course there is my wish to build up this blog to perfection but this camera is only in the hands of Santa at the moment :-)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...